Hormonogram výstavby Vašeho domu

DNES

Podepsání smlouvy

nt_header_0
05.02.2024

Dokončení Vašeho individuálního projektu

nt_header_0
05.04.2024

Vydané stavební povolení

nt_header_0
15.04.2024

Zahájení stavby

nt_header_0
12.10.2024

Dokončení stavby domu