Hormonogram výstavby Vašeho domu

DNES

Podepsání smlouvy

nt_header_0
07.08.2023

Dokončení Vašeho individuálního projektu

nt_header_0
06.10.2023

Vydané stavební povolení

nt_header_0
16.10.2023

Zahájení stavby

nt_header_0
13.04.2024

Dokončení stavby domu