Hormonogram výstavby Vašeho domu

DNES

Podepsání smlouvy

nt_header_0
17.10.2022

Dokončení Vašeho individuálního projektu

nt_header_0
16.12.2022

Vydané stavební povolení

nt_header_0
26.12.2022

Zahájení stavby

nt_header_0
24.06.2023

Dokončení stavby domu