Hormonogram výstavby Vašeho domu

DNES

Podepsání smlouvy

nt_header_0
15.06.2024

Dokončení Vašeho individuálního projektu

nt_header_0
14.08.2024

Vydané stavební povolení

nt_header_0
24.08.2024

Zahájení stavby

nt_header_0
20.02.2025

Dokončení stavby domu