Hormonogram výstavby Vašeho domu

DNES

Podepsání smlouvy

nt_header_0
07.02.2023

Dokončení Vašeho individuálního projektu

nt_header_0
08.04.2023

Vydané stavební povolení

nt_header_0
18.04.2023

Zahájení stavby

nt_header_0
15.10.2023

Dokončení stavby domu